Färre olyckor i Bolidens gruvor

Det har aldrig varit så få olyckor i Bolidens gruvor som nu.
Och gruvindustrin blir säkrare och säkrare. Det visar också arbetsmiljöverkets statistik.

Leif Båtsman, arbetsmiljöchef för Bolidens gruvor, säger att gruvjobben inte längre är så mycket farligare än andra jobb
Gruvindustrin har traditionellt sett varit en farlig arbetsplats
Man behöver bara gå tillbaka till femtio- och sextiotalet för att förstå hur farlig.den varit. Då omkom i snitt 15 gruvarbetare om året, antingen i rasolyckor eller i olyckor med arbetsfordon.
1953 omkom hela 27 personer i gruvolyckor.
Nu för tiden är dödsolyckor ovanliga även om de fortfarande inträffar.
Arbetsmiljöverkets statistik dom senaste åren visar på en ordenligt minskning av antalet anmälda olyckor.
1997 anmäldes 153 olyckor inom näringsgrenen totalt sett i Sverige, under 2003 anmäldes bara 114.
Inom Bolidens gruvor är man nöjd med de regler man har för att undvika olyckor. Företaget tänker ändå satsa ännu mer på att informera om vilka regler som gäller. För det är ofta så att olyckan inträffar när reglerna glöms bort