Bjurholm ökar lika mycket som Skellefteå

Den slutliga folkmängdsräkningen för 2004 visar att vi nu är 256.875 västerbottningar, en ökning med 919 personer.
Men av länets 15 kommuner är det 9 som visar på minussiffror.

Mest minskade Vilhelmina med 166 personer, Vindeln med 112 personer och Nordmaling med 105 personer.

Största ökningen visade som väntat Umeå.

Kommunen ökade med 1.473 personer och vid årsskiftet fanns 109.390 umebor.

Skellefteå ökade med fjorton personer till 71 786.

Nästan lika mycket som Skellefteå ökade Sveriges minsta kommun Bjurholm, som ökade med 13 personer.