Fjällvindens hotell i Tärnaby i konkurs

Fjällvindens hotell i Tärnaby har gått i konkurs. Eller rättare sagt företaget som äger hotellet, Elskere av Fjäll och sjö.

Företaget ägs till 30 procent av Storumans utvecklingsbolag AB, SUAB. 35 procent har en norsk privat ägare och resterande 35 procent ägs av en svensk privatperson.
- Företagets utgifter var större än beräknat för att komma igång. Och utgifterna har inte anpassats till inkomsterna, säger Benny Lundgren, vd för SUAB.
Han säger också att utvecklingsbolaget inte tänker ingå i någon form av ägare vid en eventuell rekonstruktion eller framtida drift.