Upprättelse för Norrlands historia

Forskarna förklarade bort eller ignorerades fakta och det tog cirka 80 år innan man insåg att Norrland har både en lång, intressant och annorlunda förhistoria.

Tolkningen av Norrlands förflutna var påverkad, till och med förutbestämd, av det koloniala förhållande mellan Norrland och södra Sverige som har rått under de senaste 600 åren.

Det här skriver umeåarkeologen David Loeffle i en ny doktorsavhandling.

Han skriver att redan i början av 1900-talet hade arkeologer gjort fynd som berättade om Norrlands forntida historia.