Inga vidlyftiga satsningar i Vännäs trots förbättrad ekonomi

Efter fyra år med dålig ekonomi kan Vännäs kommun nu redovisa ett överskott i budgeten. Siffrorna för 2004 visar nämligen på ett plusresultat med drygt 16 miljoner kronor.

Det är bland annat nedskärningar och omorganisationer inom vård, och omsorg som bidragit till att Vännäs ekonomi nu är bättre.

Men enligt socialdemokratiska kommunalrådet Matts Lundström krävs det att kommunen också de närmaste åren kan visa positiva resultat innan kommunen törs göra några större investeringar.