Vårdskatt föreslås av (s)

Dagens värnskatt kan bli en vårdskatt där höginkomsttagarna bidrar mer än normal- och låginkomsttagare. Det är en fråga som socialdemokraternas nya skattepolitiska arbetsgrupp ska utreda och vara färdig om två år.

I dag presenterar socialdemokraternas verkställande utskott idén om en särskild vårdskatt. Den nya riktade skatten tillsammans med andra skattefrågor skall utredas under de närmaste åren. Bakgrunden är den kommande växande åldersbördan och socialdemokraterna anser att vi behöver ett förfinat fördelningspolitiskt skattesystem för att klara bland annat den omsorgen.

Ylva Johansson, vård- och äldreomsorgsminister besökte Umeå i dag, och hon tror att det blir lättare att få en skattehöjning accepterad när den är öronmärkt till vård och omsorg.
- Jag tror att många är beredda att betala skatt för att vi ska ha en bra äldreomsorg och en bra sjukvård. Jag tror att det är en av de frågor man tycker är allra viktigast, säger hon.

I pressmeddelandet pratas det om att ersätta värnskatt med vårdskatt, är inte det bara ett namnbyte?
- Nej, det är inte bara ett namnbyte. Det är en av de frågor man få titta på, är det relevant att ha en värnskatt fortsättningsvis eller är det så att vi istället borde ha en vårdskatt - och om den ska se likadan ut är ju en öppen fråga, säger Ylva Johansson, vård- och äldreomsorgsminister.