Väg 45 en av landets farligaste

Riksväg 45, inlandsvägen, pekas ut som en av landets farligaste vägar av Motormännens Riksförbund. Det är bara genom Sverige som 45:an inte har status som Europaväg.

45:an sammanbinder bland annat de fyra fjällkommunerna i länet - och enligt Motormännens riksförbund är den farlig bland annat på grund av träd nära körbanan.

Stefan Kvist, mackägare i Vilhelmina, säger att han ofta hör bilister klaga på den dåliga vägbeläggningen, tjälskotten, och på att den är så kurvig.
- De är irriterade över att de betalar en jävla massa skatt både på bensin och vägskatt, och vägen är inte bra. Det är tjälskador och guppigt på sommaren, säger Stefan Kvist.

Väg 45 går hela vägen från Sicilien till Nordkap - och det är bara genom Sverige den inte klassas som Europaväg. Att göra om väg 45 till Europaväg 45 skulle inte nödvändigtvis betyda att vägens standard måste höjas. Det beskedet har FN-organet som ansvarar för vägklassningen lämnat för ett par månader sedan.