Fem operatörer vill driva nya 450-nätet

Fem operatörer är intresserade av att bygga och driva det nya digitalt 450-nätet som ska säkerställa mobiltelefontäckning även i glesbygden. Om drygt två år så kan Telias gamla analoga NMT nätet försvinna och då ska det nya nätet vara färdigt.

NMT-nätet, det gamla mobilnätet, har med sin täckning varit det enda alternativet för till exempel företagare med verksamhet i glesbygden. Det är också de som krävt att NMT-nätet ska ersättas.

Post och Telestyrelsen auktionerar nu ut rätten att bygga och driva det ny NMT-nätet. Fem företag har alltså kommit in med anbud. Vinner gör den som kan erbjuda minst 80 procents täckning i varje län. Kravet motsvarar den täckning som dagens NMT-användare erbjuds.

När det gäller t ex det nya 3G-nätets utbyggnad så har inte mobiloperatörerna hållit vad de lovat. Utbyggnaden ligger långt efter tidsmässigt. Enligt Post och Telestyrelsen ska det nya NMT-nätet vara färdigt senast sommaren 2007, ett halvår innan det gamla nätet troligen släcks ner.

- Det finns aldrig några garantier från PTS sida, vi kan bara göra vad lagen ger oss möjlighet till, säger My Bergdahl, på Post- och Telestyrelsen.
- Vi prövar huruvida täckningen är uppnådd ett halvår innan NMT-tillståndet löper ut. Det ger också en möjlighet att vidta eventuella åtgärder om det skulle vara så att det inte är utbyggt.