Skärpta regler för tobaksförsäljning

Hårdare regler för marknadsföring och försäljning av tobak är på gång i Sverige. Igår överlämnade regeringen en lagrådsremiss som, om den antas av riksdagen, innebär att svensk lagstiftning anpassas till Världshälsoorganisationens konvention för tobakskontroll.

Remissen innehåller förslag som går ut på att begränsa tobaksbolagens sponsring och reklam och tydligare krav på information om förbudet mot försäljning av tobak till personer under 18 år. Även skärpt ålderskontroll ingår.

Företag som tillverkar, importerar och försäljer tobak ska också lämna uppgifter om vilka kostnader de haft för reklam och sponsring. Den som säljer felmärkta tobaksvaror straffas med böter eller fängelse i upp till sex månader.