Hushållens elförbrukning minskar - kärnkraften växer.

Den elkraftsintensiva industrin, som t.ex. stålindustrin ökade sin förbrukning mest, med sex procent. Sverige hade ett överskott av elproduktion 2004, som har kunnat exporteras.

Kärnkraften hade ett rekordår 2004. Produktionen av el från kärnkraftverk ökade med 15 procent till 75,0 TWh. Det är mer än hälften av den totala elproduktionen, uppger TT som tittat på siffror sammanställda av Statistiska centralbyrån.

Elförbrukningen ökade sammanlagt i landet, och det det är en del av förklaringen. En procent ökade förbrukningen med under 2004, medan elförbrukningen de senaste föregående åren minskat.

Det är den industri som är mest beroende av elkraft, t.ex. stålindusrtri som ökade sin förbrukning mest - med 6 procent.

Elförbrukningen i hemmen och inom servicenäringarna minskade däremot med en procent.