Mindre EU-stöd och inga nya EU-projekt i Västerbotten

Länsstyrelsen kan komma att stoppa alla nya EU-projekt och dom som redan blivit lovade bidrag får mindre pengar. I första hand kommer bidragsdelen i det regionala utvecklingsbidraget och landsbygdsbidraget att bli mindre. Orsaken är att det blir mindre pengar från staten då regeringen beslutat att minska uttaget av medel från EU och istället kräva sänkt avgift.