Allt fler ringer till kvinnojouren i Norsjö

Kvinnojouren Solrosen i Norsjö kommer i år att ha betydligt fler stödsamtal och fler nätter som kvinnor sover över i deras lägenhet än tidigare år.

Under hela 2004 hade Solrosen 50 stödsamtal och nu i januari har redan över 20 kvinnor ringt till jourens mobiltelefon. Det är kvinnor från andra kommuner som ringer och det är nog en anledning till ökningen. Kvinnor som inte kan bo kvar i södra delen av landet söker sig till exempel till Norsjö, berättar en av medlemmarna i kvinnojouren Solrosen.