Kvinnor förlorare i privat äldreomsorg

Kvinnor är de stora förlorarna när äldreomsorgen privatiseras, konstaterar Helene Brodin i sin avhandling. Kvinnor vårdar sina anhöriga, och kvinnor får avslag på egen hjälp.

Det är främst kvinnor som nekas hemtjänst och plats i särskilt boende. Och det är huvudsakligen kvinnor som oavlönat vårdar sina äldre anhöriga - det visar Umeå-forskaren Helene Brodin i en ny avhandling.

De flesta kommuner har återinfört anhörigprövning, något som innebär att äldre nekas hemtjänst om de har en nära släkting som kan utföra tjänsten.

Nu när äldreomsorgen privatiseras är också allt fler äldre hänvisade till den öppna marknaden för att få hjälp med städning, matlagning och inköp.