Nu har regeringen dragit i bromsen för EU-stöd och EU-projekt

Guldåldern för EU-bidrag är över i länet. Länstyrelsen får inte ett statligt extraanslag på 20 miljoner kronor som var väntat. Konsekvensen blir sänkta bidragsnivåer till företag och landsbygdsprojekt.

De två senaste åren har staten skickat 50 miljoner extra till länet för att förstärka EU-stödet. I år skulle det blivit ytterligare 20 miljoner men de pengarna kommer inte. Företag som vill ha stöd till investeringar och landsbygdsprojekt i år och inte fått dem beviljade än kommer att drabbas. Högsta bidragsnivån sänks rejält.

Men det är inte alls helt inte kört med EU-bidrag, för grundplåten på 129,5 miljoner finns ju ändå kvar till 2007. Landshövdingen Lorenz Andersson säger att länet får räkna med mindre bidragspengar framöver, och vad som händer efter 2007 återstår att se. Det Lorenz Andersson fruktar mest är att kusten inte får vara kvar som stödområde. Eftersom EU-bidragens storlek beror på folkmängden skulle det bli betydligt mindre bidrag till länet.