Ifrågasatta blev erkända som samer

Vem är same? Efter en härva av protester och överklaganden har länsstyrelsen i Norrbotten försökt reda ut den frågan.

Två samer från Västerbotten hade klagat på att 21 andra personer tagits upp i röstlängden inför sametingsvalet i maj.

Enligt deras uppfattning var ingen av de 21 same och skulle därför inte heller ha rösträtt i valet.

Men länsstyrelsen var av en annan åsikt och avslog de båda västerbottningarnas överklaganden, som bland annat gällde en släkting till en av dem.

Enligt sametingslagen är den same som anser sig vara det och om det är sannolikt att det talats samiska i hemmet, antingen av en själv eller av föräldrar, far- eller morföräldrar. Den som har en förälder varit upptagen i röstlängden till sametinget räknas också som same.