Nationellt program ska minska snöskoterdöden

Skoterdöden ska minskas, det är målet för Vägverket region norr som ska ta fram ett nationellt program.

De senaste 20 åren har i medeltal 7-8 människor dödats i snöskoterolyckor per år. Förra året var det 13 personer.

Frågan om skoterleder, vägpassager och hur goda erfarenheter kan spridas blir några områden som kommer att behandlas i programmet.

- Det kan också bli tal om attityd- och påverkansåtgärder, säger Ove Lundberg på Vägverket.

Åtta av tio som dött i skoterolyckor har varit alkoholpåverkade, och varannan dödsolycka har skett genom drunkning, påminner han om.

Programförslaget ska vara klart till hösten. Bland andra ska polisen, länsstyrelserna, kommunförbunden, Naturvårdsverket, Banverket, LRF, och skogs- och turistorganisationerna få komma med synpunkter.