Lyckseleluften bättre medan Umeåluften får svårt att klara nya normer, enligt rapport från Naturvårdsverket.

Lyckseleluften har blivit bättre. Det visar en aktuell rapport från Naturvårdsverket. Samma rapport visar att Umeå ligger på fjärde plats bland svenska städernär det gäller hög kvävedioxidhalt.

Lycksele har vintertid haft lika höga halter av olika miljöfarliga ämnen som en del storstäder.

Men förra vintern klarade Lycksele miljökvalitetsnormerna för tätortsluft.

Anledningen är främst utbyggnaden av fjärrvärme som i kombination med mildare vintrar gett bättre luft.

Enligt samma rapport från Naturvårdsverket är Umeå en ort som kommer att få problem att klara de nya normerna för kvävedioxidhalt som gäller från 2006.

Luften är sämst vid starkt trafikerade vägar vintertid, och Naturvårdsverket håller på att bedöma behovet av att ett åtgärdsprogram tas fram i Umeå.