Bostadsbyggandet på topp i Västerbotten

Det byggs mer i hela Sverige och 2004 visar på det största byggåret sedan 1992.

De flesta länen visar ökningar av bostadsbyggandet men särskilt utmärker sig Dalarnas, Västerbottens och Kronobergs län.

Det var byggandet av flerbostadshus som stod för den största ökningen med hela 33 procent.