Unga förståndshandikappade tvingas till särskilt boende

Förståndshandikappade ungdomar i Umeå kan tvingas in på särskilda boenden.

Tomma platser på särskilda boenden i Umeå kostar kommunen tre miljoner kronor per år.

- Det kan vara dags att testa lagen, säger Eva Andersson, Socialdemokratisk ordförande i Socialnämnden.

Socialtjänsten har vid en jämförelse funnit att Umeås LSS (lagen om särsklit stöd)kostnader är betydligt högre än till exempel Trelleborg och Lund som inte har några tomma platser på sina särskilda boenden.

Socialförvaltningen ska presentera ett förslag på hur platserna kan fyllas.

En tänkbar åtgärd är att tvinga människor att bo i bostäderna som de tilldelas.