Besked om Lycksele tingsrätt dröjer

Det ser ut att dröja med besked om framtiden för Lycksele tingsrätt. Två av länets riksdagspolitiker ställde frågan till justiteminister Tomas Bodström, om hur han tänker sig framtiden för mindre tingsrätter i Norrland och då särskilt Lycksele tingsrätt. Ministern säger att särskild hänsyn ska tas till de geografiska avstånden i Norrland.

Justiteministern svarar egentligen varken ja eller nej på frågan om Lycksele ska ha en tingsrätt även i framtiden. Det är ju så att Domstolsverket utreder alla tingsrätter i landet, region för region. Och de här utredningarna har ofta lett fram till att mindre tingsrätter försvinner eller slås samman men resultatet blir ju att det blir tingsrätter på färre orter. Men när det gäller Norrland så menar justiteministern att förhållandena är så speciell med långa avstånd så att där krävs ett annat utredningsförfarande, som han uttrycker det.

Enligt folkpartiets Yvonne Ångström, som hade frågat om Tomas Bodström om saken, är det positivt att han inte bara överlåter till Domstolsverket att utreda den här frågan utan att han då har sagt att särskild hänsyn ska tas till de geografiska avstånden i Norrland. Även tingsrättens lagman Erik Sundström, tolkar justitieministerns svar på ett positivt sätt. Men både han och Yvonne Ångström är kritiska till att de här utredningsarbetet drar ut på tiden. Det är påfrestande inte minst för de som arbetar vid tingsrätten i Lycksele att inte få besked om framtiden.

De som argumenterar för att tingsrätten ska bli kvar i Lycksele är oroliga för är att inlandet så småningom ska bli någon slags laglöshetens land utan en fungerande tingsrätt. Det finns ett alternativ till tingsrätt som kallas tingsställen dit då alla inblandande i en rättegång åker för en förhandling och så skulle det kunna bli i Lycksele också, men en av nackdelarna med det är väl till exemepl att en massa dyrbar arbetstid kommer att gå åt till att resa.

Reporter AnnaLena Forsberg