Färre politiker i vissa kommuner

Det kan bli färre politiker som tar beslut i ett par av länets kommuner. I Storuman finns förslag om att minska antalet ledamöter, både i nämnderna och i fullmäktige.

Idag finns 41 förtroendevalda i Storumans fullmäktigeförsamling, men enligt kommunallagen skulle det räcka med 31.

I Bjurholm har man gått steget längre och ansökt om dispens från lagen. I Bjurholm tycker politikerna att det räcker med 21 fullmäktigeledamöter.