Klimatinvesteringspengar till Storuman och Vilhelmina

Naturvårdsverket ger nu ytterligare 144 miljoner kronor i bidrag till elva lokala klimatinvesteringsprogram. Storuman får 1,2 miljoner i bidrag för att minska växthuseffekten och sammanlagt uppgår klimatinvesteringarna till 3,4 miljoner kronor.

Vilhelmina får ytterligare 600 000 kronor i bidrag för att reducerar växthuseffekten. Det sammanlagda investeringarna i Vilhelmina uppgår till 2,6 miljoner kronor.