Stort tryck på barnpsykiatrin

Kön till Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) i Umeå är lång. Barn som mår dåligt kan i vissa fall få vänta över ett åt på hjälp.

En ny rapport från BRIS, Barnens rätt i samhället, visar att fler och fler unga söker hjälp mot självmordstankar och destruktivt beteende. Trycket mot barnpsykiatrin är stort. Bruno Hägglöf, professor i barnpsykiatri vid Norrlands universitetssjukhus, tycker att det borde finnas primärvård före BUP-nivån, dit man kan söka för lindrigare problem.