Mycket ren på väg 92 vid flygrakan och snörök på vägarna

70 km hastighetsbegränsning gäller vid stråk mellan Balsjö och Agnsjön på grund av mycket ren intill vägen.

Mycket stort antal renar på väg 92 mellan Balsjö och Agnsjön vid flygrakan, alltså mellan Bjurholm och Fredrika. Där gäller nu sänkt hastighet till 70km/h.

På E12 över Umbukta, norsk sida, är det kolonnkörning på grund av smal vägbana.

Det ligger is eller packad snö på vägbanorna med lössnö och snörök i hela länet, dock främst i de östra delarna av inlandet och kusten. Och prognoserna säger att snöfallet fortsätter in på söndagsdygnet.