Säkerhetsrisk vid växlar försenar tågtrafiken

Tågtrafiken i norr får kraftiga förseningar sen ett fel på kontakter vid järnvägsväxlar upptäckts.

Det är Banverket som har upptäck att några kontrollkontakter som talar om när järnvägsväxlarna lagts om varit felaktiga. Därför kan man inte utesluta att fler växlar har felaktiga kontakter. De måste kontrolleras, men tills kontrollerna genomförts måste tågens hastighet sänkas.

Tågens hastighet vid växlarna sänks till 40 km tillsvidare. Connex har förseningar på 100 minuter för närvarande på  Norrlandstågen.

Banverket har 8000 växelkontakter som skall kontrolleras i hela landet, och hur lång tid kontrollerna kommer att ta kan inte Banverket säga.