Svensk och norsk fjällräddning förbättras

Kartor, kommunikationsradio och utbildning stöds av EU-bidrag för att göra fjällräddningen bättre i Västerbottens och Jämtlands län och på motsvarande avsnitt av fjällvärlden i Norge.

Fjällräddning i Sverige och Norge behöver samordnas bättre. Nu utbildas ett hundratal personer i Västerbottens län och på norska sidan, liksom ytterligare ett femtital i Jämtland och på norska sidan där. Det skriver Dagens nyheter om idag.

EU-bidrag betalar den gemensamma fjällräddarutbildningen. Utöver det skall norska fjällräddare få samma radioutrustning som de svenska för att de skall kunna prata med varandra. Idag ligger deras kommunikationsradio inte på samma frekvenser. Det räcker inte med det utan fjällkartor behöver också gås igenom