Inlandskommunerna besvikna på Naturvårdsverket

Kommunernas samarbetsorganisation Tiokommunsgruppen skriver till Naturvårdsverket och kritiserar verket för för att kommunerna inte får påverka naturvårdspolitiken.

Inlandskommunerna anser att Naturvårdsverket skyddar för mycket skog och dessutom går bakom ryggen på kommunerna när naturvårdspolitiken utformas.

Ett nytt förslag till skydd av naturområden har utarbetats av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen utan att inlandskommunerna fått ge sina synpunkter genom remissyttranden.

”Vi fick reda på det bakvägen. Så får det inte gå till”, säger kommunalrådet Nicke Gran i Dorotea i en kommentar.

Inlandskommunerna i Västerbottens län är också missnöjda med själva förslaget. Deras sammarbetsorgan Tiokommungruppen kritiserar Naturvårdsverket i en skrivelse för att vilja skydda betydligt mer skog än vad det finns pengar att kompensera skogsägarna med.