Skellefteå

Återremiss av detaljplanen för den planerade centrumbron i Skellefteå

1:45 min

Detaljplanen för den planerade centrumbron i Skellefteå återremitteras för fortsatt utredning.
Det beslutade politikerna i kommunfullmäktige i dag. Politikerna vill bland annat veta hur produktionen av dricksvattnet från Abborrverket ska säkras, och hur trafiksituationen på norra sidan Skellefteälven ska lösas. Det planeras också en rådgivande folkomröstning om bron under kommande vår.