Skellefteå

Nytt villaområde planeras nära Skellefteälven

Skellefteå kommun vill satsa på ett nytt älvsnära villaområde. 10 villor med stora tomter i Bergsbyn ställs nu ut för översyn. Det här är en del av de framtida planerna att bygga ut de östra stadsdelarnas strandnära lägen med ca 100 bostäder totalt sett.

Enligt kommunen kommer detta inte att innebära att allmänheten har mindre tillgång till vattnet. Man menar att det snarare gör stränderna mer tillgängliga.

Planavdelningens kommunarkitekt Harriet Wistemar säger att :

– Det handlar om platser där strandskyddet gäller, men områdena är i dag svårtillgängliga och nyttjas inte i någon större utsträckning av allmänheten. De har heller inte särskilt starka naturvärden för växt- eller djurliv, menar hon.

Nu ställs alltså detaljplanen ut för granskning.