Umeå

Operaföreställning får förlustgaranti

Utomhusoperan Elektra får gå back - om det vill sig illa. Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott har nämligen beviljat Norrlandsoperan 2 miljoner kronor i förlustgaranti för genomförandet av operan i augusti nästa år.

Målsättningen är att produktionen ska hålla sig inom avsatt budget, men ett antal osäkerhetsfaktorer gjorde att Norrlandsoperan ansökte om en förlustgaranti.

– Ett projekt av denna omfattning som dessutom som ska genomföras utomhus innebär en rad risker som Norrlandsoperan inte råder över och som kan ha stora ekonomiska konsekvenser, säger Marie-Louise Rönnmark, kulturhuvudstadsutskottets ordförande.