åsele

Flyktingbarn utan hälsoundersökning - personalen anmäler

Sju ensamkommande barn har bott på ett flyktingboende i Åsele sedan i mitten av augusti, men de har fortfarande inte fått någon hälsoundersökning. Nu har personal på boendet gjort en Lex Sarah-anmälan.

Personalen oroar sig för eventuella smittsamma sjukdomar. De har tidigare varit med om att barn haft det. Enligt anmälan ansvarar landstinget för att göra kontroller men att beskedet varit att det är personalbrist som försenat hälsoundersökningarna.