Umeå

Höjda begravningsavgifter för att täcka kyrkans kostnader

Begravningsavgiften i Umeå kommer att höjas från 14,5 öre till 16 öre per intjänad hundralapp. Det beslutade kyrkofullmäktige i går kväll. Att avgiften blir dyrare beror på att kyrkan måste få in mer pengar för att kunna täcka sina kostnader.

Förklaringen bakom avgiftshöjningen är att man vill anpassa intäkterna till kostnaderna - man har exempelvis investerat i att miljöanpassa krematoriet vid Norra kyrkogården och behöver nu en tjockare plånbok för att betala den notan.

Höjningen träder i kraft efter årsskiftet och begravningsavgift betalas av alla invånare oavsett medlemskap i Svenska kyrkan.