umeå

Ojämställda styrelser diskuterades på seminarium

1:31 min

Varför är det så få kvinnor i beslutande positioner? Det har diskuterats i dag på seminariet "Öppna dörrar till slutna styrelserum" som jämställdhetsutskottet i Umeå kommun anordnat. Man pratade bland annat om hur makt och kön påverkar styrelsers sammansättning.

Under utbildningsdagen diskuterades bland annat hur man kan nå en jämnare könsfördelning i styrelser, vad det innebär att ingå i en styrelse och hur man blir styrelsemedlem. Flera talare delade med sig av sina kunskaper, erfarenheter och gav tips för en jämnare könsfördelning i styrelser.