landstinget

Dorotea får fler vårdplatser

Landstingets samarbete med Dorotea kommun utökas. Från februari kommer Dorotea att ingå i läkarjourkedjan. Det innebär en utökning av läkartider under helger och vissa kvällar. Samtidigt utökas landstingets vårdplatser på Bergvattengården från två till fyra.

Hela sjukstugans verksamhet planeras att flyttas till Bergvattengården under hösten 2015. Landstinget har startat en översyn av lokalbehov och man räknar med att flytten kommer att kräva om- och tillbyggnader.