Skellefteå

Arbetsmiljöverket gör åtalsanmälan efter allvarlig arbetsplatsolycka i oktober

Arbetsmiljöverket åtalsanmäler ansvariga på Ursviken Technology i Skellefteå för misstänkt arbetsmiljöbrott. Det var den16 oktober som en anställd föll genom en öppning i plattformen som är monterad runt en riktpress. Detta i samband med att man skulle montera en cylinder på pressen. Den anställde fick allvarliga personskador.

Arbetsmiljöverket anser att om arbetet riskbedömts så hade olyckan kunnat undvikas  och därmed har arbetsgivaren brustit i sitt ansvar enligt arbetsmiljölagen