Lycksele

Koppar ska ge Lappland Goldminers stöttning

Krisdrabbade gruvbolaget Lappland Goldminers i Lycksele är mer hoppfulla om framtiden för sin gruva i Finland. En ny del av fyndigheten innehåller koppar som ökar malmens värde. Nästa år ska man bryta delen med koppar för att mot slutet av året återgå till renodlad guldproduktion. Bolaget är i starkt behov av pengar och att den finska gruvan ger vinst.