Stormen

Uppmanas spara på vattnet

Dorotea och Vilhelmina kommun vädjar invånare där att spara på vattnet.

Det är strömavbrott i Lajksjö i Dorotea, så vattentornet inte kan fyllas. Tankar med dricksvatten placerats ut där.

Här finns vatten i Vilhelmina:

  • Vattentank finns placerad ut vid Nästansjö skola
  • Vattentank finns placerad ut vid Latikberg skola. Byarna Järvsjöby och Bäsksjö får tillsvidare hämta vatten från Latikberg.
  • Meselefors – dunk placerad i busskur.
  • Strömnäs – dunk placerad vid skolan.
  • Storsele – dunk placerad vid vattenverket.
  • Marsliden – dunk kommer att placeras vid vattenverket.