Stormen

Nära 8 000 hushåll utan el i länet

0:25 min

Läget för strömavbrott klockan 19:12.

Just nu är nästan 8 000 hushåll i länet utan el. 3683 kunder hos Vattenfall saknar fortfarande el. Avbrotten berör främst elkunder i Storuman och Vilhelmina.
Skellefteå Kraft har 44 avbrott som berör ca 3500 hushåll. Inom 24 timmar bör de flesta hushåll ha fått tillbaka strömmen, utom hushållen i Lycksele och Åmsele.
Arbetet i Lyckseleområdet kommer att ta flera dagar, eventuellt upp till en vecka, på grund av att många träd har fallit i det området och orsakat stora skador.

Eon har totalt 772 strömlösa kunder.

I Vilhelmina tätort har man fått tillbaka vattnet. Vattnet kan vara missfärgat, men då är det bara att spola en stund så klarnar det.

I övrigt sköts vattenförsörningen med hjälp av vattentankar:

 * Vattentank finns placerad ut vid Nästansjö skola

* Vattentank finns placerad ut vid Latikberg skola. Byarna Järvsjöby och Bäsksjö får tillsvidare hämta vatten från Latikberg.

* Meselefors - dunk placerad i busskur.

* Strömnäs - dunk placerad vid skolan.

* Storsele - dunk placerad vid vattenverket.

* Marsliden - dunk kommer att placeras vid vattenverket.

I Byarna Malgovik, Skansholm, Klimpfjäll, Saxnäs, Dikanäs och Kittelfjäll fungerar vattenförsörjningen som vanligt.