Lycksele

Fortsatt Hildelov i delar av Lycksele kommun

Lycksele kommun meddelar att det även i dag kommer att skolan och förtskolan i Knaften är stängd på grund av stormen Hildes härjningar,men förskolan i Öträsk kommer att öppna idag eftersom strömmen är tillbaka i delar av Örträsk. I Vilhelmina är alla skolor och förskolor öppna som vanliogt idag.