Stormen Hilde

Väldiga skador i bolagsskogarna

Skogsbolagen i Västerbotten räknar med att stormen Hilde har fällt träd i en väldig omfattning. På Sveaskogs marker är skadorna störst omkring Fredrika och Åsele, säger skogsskötselchefen David Berglund. Under onsdag ska Sveaskog undersöka med helikopter för att få en uppfattning om läget.
Även Holmen planerar helikopteröverflygning för att få en bättre uppfattning om var träden fallit.