Umeå

Höjda taxor väntar inom fritidssektorn i Umeå

Fritidsnämnden  i Umeå ska skära ner verksamheten nästa år med tre miljoner kronor. Det gör att satsningen på en ny bollhall vid Midgårdsskolan skjuts på framtiden. För att öka beläggningen på befintliga idrottsanläggningar  höjs taxorna, lokalerna ska utnyttjas till max.

Nämnden kan även överväga differentierade taxor, så att de mindre attraktiva tiderna har en lägre taxa än de mest populära.

Förhoppningen är att kunna sänka lokalkostnader för fritidsgårdsverksamheten genom ökad samverkan med skolor och föreningar. Områden som detta kan bli aktuellt på är främst Haga, Mariehem, Röbäck.