Umeå

Kulturnämnden kräver mer pengar för att flytta till Kulturväven

En enig kulturnämnd i Umeå kräver mer pengar för att flytta verksamheten till Kulturväven nästa år.

Det skriver Västerbottens-Kuriren. Pengarna nämnden fått för 2014 räcker inte om man ska flytta in i juli som planerat, då fattas 12 miljoner kronor.

För 2015 har man fått 45 miljoner kronor för att hyra Kulturväven, men det täcker barakostnaden för att driva biblioteket och konstenheten, till övriga planerade verksamheter räcker inte pengarna. Nämnden konstaterar att de ekonomiska resurserna man tilldelats är klart otillräckliga och hotar en inflyttning av kulturnämndens verksamheter i Kulturväven.