Vädret

Hoppet stärks för SM-veckan - nu kan snökanonerna köras

Nu tillåter temperaturerna snökanonerna att sprida snö på skidbackar. Det är vad arrangörerna för SM-veckan i Umeå hoppats på. Idag var snötillverkningen igång vid Bräntbergsbacken.

Umeå kommun som ansvarar för snötillverkningen, har inför SM-veckan kraftsamlat nio snökanoner med mycket hög kapacitet.

En kanon kan tillverka minst 20 kubikmeter konstsnö i timmen. Om vädret är gynnsamt producerar kanonerna ännu mer.

Snökanoner tillverkar snö genom att blanda luft och vatten, och används vid snöbrist.