Umeå

SSU-stöd till Hammam Al Rabi efter klotterattacken

Umeåpolitikern socialdemokraten Hammam Al Rabi som fick nazistiskt klotter på sin dörr i helgen får nu stöd från SSU Umeå.

I samband med årsmötet igår formulerade klubben en skrivelse till stöd för honom:

"Al Rabi syns och hörs, som företrädare och som förebild. Därför utsattes han för våld och hot, av några som är fega och rädda. Bakom deras feghet och rädsla finns en hatisk och antidemokratisk ideologi som inte tror på alla människors lika värde och rätt. Hammam Al Rabi förtjänar stöd i kampen för ett samhälle som bärs av demokrati och jämlikhet."