Vännäs

Resursbrist i Vännäs går ut över eleverna

1:47 min

Högstadielever i Vännäs får betala priset när kommunen inte lägger mer resurser på skolan.
– Vi har små resurser i Vännäs kommun, säger Per-Erik Lundmark, ordförande barn- och utbildningsnämnden.

Resultaten för eleverna på Hammarskolan i Vännäs ligger långt under riksgenomsnittet och fortsätter att sjunka.

Per-Erik Lundmark är socialdemokrat och ordförande i barn och utbildningsnämnden i vännäs säger att frågan är komplicerad och skyller bland annat på stora elevkullar och eftersläpande statsbidrag.

Skolinspektionen gjorde tillsyn av Hammarskolan 2012 och i deras beslut påpekar de brister gällande arbetet med särskillt stöd och att Våännäs kommun måste arbeta med måluppfyllelsen så att alla alever når upp till de satta kunskapskraven. Bristen på stöd förelades Vännäs kommun att rätta till.

Riksgenomsnittet i Sverige ligger på 212,7 av 340 som är maxpoängen. Hammarskolan ligger under genomsnittet i alla årsklasser.