Lättare att läsa kinesiska i skolan

2:14 min

Intresset för att lära sig kinesiska ökar, och nu blir det lättare att börja med det redan i grundskolan. Men hittills har bara tre norrländska skolor erbjudit kinesiska som alternativ till tyska, franska och spanska.

 Skolverket har tagit fram nya kurs- och ämnesplaner för språket, på uppdrag av regeringen.

– Bakgrunden till det var ju dels att stärka Sveriges konkurrenskraft, men också att vi fått signaler om att undervisning i kinesiska ökat i skolorna och att den ämnesplan som fanns inte riktigt var anpassad för kinesiska språket och för den takt som krävs för att undervisa i kinesiska. Så det var lite dubbelt, kan man säga, där, säger Ylva Rosing som är undervisningsråd på Skolverket och har arbetat med kurs- och ämnesplanerna för att läsa kinesiska som modernt språk i skolan.

Kinesiska, eller dialekten mandarin, talas av närmare en miljard människor. Och Kina blir ett allt viktigare land - världens näst största ekonomi efter USA - så visst kan man få nytta av att kunna lite kinesiska.

Men det är svårt och tar tid att lära sig ett språk som är helt annorlunda både i tal och skrift och det är därför som kunskapskrav och betygsnivåer anpassats.

– I de flesta språk har man nån slags förförståelse, men i kinesiskan kommer man in utan förkunskaper och man har ett nytt skriftsystem och ett helt nytt uttalssystem dessutom ovanpå det.
– Och det är en stor anledning att det kräver mycket tid att koda av och lära sig att över huvud taget kunna läsa och skriva det här nya språket. Och sen tillkommer förstås uttal och ordförråd och så vidare.

De nya kurs- och ämnesplanerna är klara för användning från och med den här höstterminen. Men i praktiken är det ännu rätt få skolor som erbjuder kinesiska jämsides med tyska, franska och spanska.

Förra läsåret handlade det om tre skolor i hela Norrland - en kommunal skola i Luleå, och en fristående i vardera Luleå och Umeå. Hur det ser ut läsåret 2014-2015 kollar Skolverket senare i höst.

Trots att det nu finns kurs- och ämnesplan för kinesiska så finns det ingen skyldighet att erbjuda eleverna att läsa det. Den som driver skola, kommunal eller fristående, måste erbjuda minst två av tyska, franska eller spanska. "Huvudmannen ska sträva efter att därutöver erbjuda andra språk som språkval." står det i skolförordningen.

– Skolan kan avgöra om de vill ge arabiska till exempel, eller japanska eller finska, eller spanska, tyska, franska. Så finns det särskilda regleringar för just tyska, franska, spanska som är de största språken, säger Ylva Rosing, undervisningsråd på Skolverkets gymnasieenhet.