Västerbotten sticker ut - sämst i regnbågsundersökning

Åsele och Bjurholm plockar bottennoteringarna när RFSL tillsammans med Sveriges kommuner och landsting har tittat på skillnader i förutsättningar för HBTQ-personer.

– Det ser illa ut för Västerbotten och visar att de ansvariga i kommunerna, och vi andra som arbetar med dessa frågor, har en hel del kvar att göra gällande hbtq-personers situation i Västerbottens inland, säger Helena Gard, ordförande i RFSL Umeå.

Undersökningen, som är den första som gjorts sedan 2006, har i enkäter mätt områden som skola, utbildningsinsatser, hbtq-personers utsatthet för hatbrott och kommunens verksamhet. Kommunernas arbeta att motverka diskriminering, fortbildning i hbtq-frågor och antal personer som lever i samkönade äktenskap är saker som har poängsatts.

– Man har inte satsat på de här frågorna och man har inte tänkt på hbtq-personer som en grupp som också är del av samhället.

Hon tror att det dåliga betyget kan bero på att kommunerna är små, men också på resurser, vad man prioriterar samt hur kulturen i kommunerna ser ut. 

– Många av våra medlemmar som kommer från inlandet upplever att det inte är lika stor förståelse för hbtq-frågor där.

RFSL Umeå har arbetat för att sprida kunskap bland annat genom att medarrangera i Hemavan Winter Pride, som anordnades i Hemavan i våras. 

– Men vi har inte gjort tillräckligt uppenbarligen, säger Helena Gard.

Totalt sett i landet pekar resultatet uppåt jämfört med den förra mätningen. 46 kommuner får godkänt, jämfört med bara 9 kommuner för åtta år sedan.

Göteborgsstad ligger i topp, medan alltså Åsele och Bjurholm fick sämst betyg. Umeå hamnar på plats 21 av 138 kommuner.