Val 2014

Jobb och skola i fokus för Socialdemokraterna

1:45 min

Fler jobb och bättre skola är huvudfrågorna i Socialdemokraternas valmanifest som presenterade tidigare idag.

Det hanlar om att skapa mindre klasser och att ge läraryrket en högre status. Frågor som också Alliansen tar upp som några av valets viktigaste.

Vad är då skillnaden mellan Alliansen och Socialdemokraternas valmanifest frågade vi Ibrahim Baylan, socialdemokratisk politiker och Edward Riedl från moderaterna.

- När det gäller skolpolitken får vi konstater att Alliansen och Socialdemokraterna ligger ganska nära varandra, säger Edward Riedl.

- Men Alliansen har prioriterat skattesänkningar för höginkomsttagarna istället för att satsa på till exempel skolan, säger Ibrahim Baylan.

Edward Riedl säger att den stora skillnaden mellan Alliansen och Socialdemokraternas manifest är just jobb- och skattepolitiken där han tror att skattehöjningar inte kommer att leda till fler jobb för unga.