Västerbotten

Nya pensionsvillkor för nya politiker

1:38 min

Det verkar bli nya pensionsvillkor för de politiker som för första gången får ett politiskt förtroendeuppdrag i samband med kommande val.

Enligt nuvarande pensionsregler så får en heltidspolitiker som suttit minst tre mandatperioder, fyllt 50 år och sedan lämnar sina uppdrag, pensionsersättning fram till ålderspensionen vid 65 års ålder. Det har inte funnits några krav på att politikerna ska söka nytt arbete under tiden fram till ålderspensionen. 
Ett år efter förra valet gjorde Sveriges Radio en granskning som skapade en debatt om generösa politikerpensioner.

SKL:s nya riktlinjer gäller för de politiker som för första gången väljs i samband med valet 2014. Reglerna innebär att politikerna istället för pension får ett omställningsstöd under maximalt 3 år och dom aktivt söker andra arbeten.

Inför det kommande valet så har två tredjedelar av landets kommuner som svarat på Sveriges Radios enkät infört SKL:s nya rekommendationer. I Västerbotten har 8 av länets 15 kommuner redan infört SKL:s nya riktlinjer och ytterligare minst 4 kommuner säger att de är på gång under hösten.

Inte lyft frågan

Vännäs som är länets fjärde största kommun har än inte infört SKL:s nya riktlinjer .
– Jag har svårt att tänka mig något annat än att vi skulle följa den rekommendation som SKL lämnar, säger Johan Söderling som är Socialdemokratiskt kommunalråd i Vännäs. Alla politiker i Vännäs har väl följt riksdebatten kring politikerförmåner och framförallt dessa generösa villkor. Och det är klart att jag förstår att många har upprörts över hur många under både 10 och 15 års tid haft möjlighet att lyfta en ersättning från en kommun, säger Johan Söderling.