Västerbotten

Högskolesatsning om Socialdemokraterna får som de vill

Ibrahim Baylan, socialdemokratisk politiker besökte Umeå universitet för att presentera Socialdemokaraternas högskolesatsning.

Sedan 2010 har antalet högskoleplatser i Sverige minskat samtidigt som företagen har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens.

- Det går bara att lösa med mer utbildning och en satsning på högskolan skulle gynna Västerbotten, säger Ibrahim Baylan.

Moderaterna tillsammans med Alliansen vill hellre satsa på karriärtjänster för lärare. ett system för att höja lärarers löner.

- För Västerbotten innebär detta att antalet karriärtjänster kommer att öka från 374 till 549, säger Tomas Tobé som är Moderaternas utbildningspolitiska talesperson.